YELLOW ROSES WITH ALSTROMERIA


© Susan Barmon 2018